Szanowni Mieszkańcy! Wzwiązku z wprowadzeniem w dniu 13.03.2020 roku przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i aby zapewnić naszym mieszkańcom dalszą obsługę nieruchomości postanowiliśmy, że z dniem 16.03.2020 roku biura spółki EURODOM przy ul. Jana III Sobieskiego 3 i ul. Karola Olszewskiego 4 (Dział Księgowości) zostają zamknięte dla naszych klientów – aż do odwołania.

Powodem takiej decyzji jest bezpośrednie zagrożenie zakażeniem koronawirusem COVID-19. Biura nasze obsługują klientów nie tylko z naszego kraju ale i także osób przybywających w ostatnich tygodniach z zagranicy RP, których w okresie rozliczeń i zebrań ze wspólnotami mieszkaniowymi jest bardzo dużo.

Dla Państwa bezpieczeństwa jak i nas samych – aby uniknąć ewentualnego ryzyka zakażeniem koronawirusem COVID – 19 (co wiązałoby się z wprowadzeniem kwarantanny lub objęciem nadzorem epidemiologicznym całej firmy) postanowiliśmy o zamknięciu naszych biur do bezpośredniej obsługi z mieszkańcami.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie nagłe przypadki, zgłaszanie awarii jak i pytania od Państwa mogą być zgłaszane telefonicznie pod niżej podanymi numerami telefonów i adresami e-mail:

ul. Olszewskiego 4 (Dział Księgowości, rozliczenia, opłaty) – tel. 33 8424883

e-mail: media@eurodom.fm

e-mail: windykacja@eurodom.fm

ul. Sobieskiego 3 (obsługa zebrań, sprawy technicznej obsługi nieruchomości, awarie, zarząd spółki) – 33 8424192, 33 8423626

e-mail: eurodom@eurodom.fm

Jednocześnie przypominamy, że można korzystać z systemu e-kartoteka aby na bieżąco śledzić swoje rozliczenia a także wiadomości od zarządcy jak i też głosowania nad uchwałami. Dostęp do e-kartoteki otrzymaliście Państwo w zaproszeniach na zebranie (dla osób, które jeszcze nie korzystały z tej formy komunikacji) wraz z krótka instrukcją pierwszego logowania.

Dostęp do e-kartoteki: www.e-kartoteka.pl

Bieżące informacje będziemy również przekazywać Państwu przez naszą stronę internetową:

eurodom.fm

Do dyspozycji Państwa pozostają także nasze numery alarmowe.

Dla Mieszkańców Oświęcimia:Dyżur instalacja c.o. – 665 989 244

Dyżur instalacja elektryczna – 667 041 000

Dyżur instalacja wod.-kan., gaz – 602 532 278

Dla Mieszkańców Bierunia:

Dyżur instalacja c.o. – 606 107 960

Dyżur instalacja elektryczna – 667 041 000

Dyżur instalacja wod.-kan., gaz – 602 532 278

Na bieżąco informacje o koronawirusie COVID-19 jak i komunikatach rządowych podawane są w środkach masowego przekazu jak i na stronach internetowych

www.ms.gov.pl – Ministerstwo Zdrowia

www.gov.pl/koronawirus – Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

www.gis.gov.pl – Główny Inspektor Sanitarny

Inne ważne telefony:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Oświęcimiu

33 843 09 28

www.psseoswiecim.wsse.krakow.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Tychach

032 227-52-47

www.psse.tychy.pl

Co powinniśmy wiedzieć o COVID-19 i wprowadzeniu stanu epidemicznego (wybrane informacje ze strony Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego)

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w regionach objętych epidemią COVID- 19 (w Włoszech, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

lub

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Czym jest koronawirus?

  • Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

Kto jest najbardziej narażony?

  • Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Często myj ręce

  • Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

  • Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

  • Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.