Eurodom Sp. z o. o. informuje, że od dnia 13 września 2023 r. będzie uzupełniana wodą instalacja centralnego ogrzewania w zarządzanych przez nas budynkach.

Wobec powyższego prosimy o zakończenie wszelkich prac na instalacji c.o.

Prosimy również o ustawienie głowic termostatycznych w pozycji „5” przy wszystkich grzejnikach.