Informujemy, że zgodnie z Uchwałą NRXXVI/234/20 Rady Gminy Oświęcim od dnia 01.01.2021 r. zmianie ulega opłata za wywóz nieczystości stałych i wynosić będzie 35 zł/os/m-c.

Zniżka dla osób posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny obowiązuje bez zmian i wynosi 4 zł/os.