Informujemy, że zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr RET.070.247.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie w dniu 11.05.2018 r., począwszy od dnia 19.05.2020 r. obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Na terenie Miasta Oświęcim stawka wynosić będzie 11,37 zł/m3 brutto.