Informujemy, że zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr RET.070.247.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie w dniu 11.05.2018 r, począwszy od dnia 19.05.2019 r obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Na terenie Miasta Oświęcim stawka wynosić będzie 11,20 zł/m3 brutto.

W związku z powyższym od dnia 01.06.2018 obowiązywać będzie nowy wymiar opłat.