Od dnia 1 stycznia 2020 r. na mocy podjętej w dniu 28 sierpnia 2019 r. uchwały Nr XI/113/19 Rady Gminy Oświęcim stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą odpowiednio:

· 24,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – dla odpadów zbieranych w sposób selektywny,
· 48,00 zł od mieszkańca za jeden miesiąc – dla odpadów nie zbieranych w sposób selektywny.