Informujemy, że w związku z podjęciem przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały Nr XIII z dnia 30.10.2019r dotyczącej zmiany opłaty za wywóz nieczystości stałych od dnia 01.01.2020 r. opłata za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi 22 zł miesięcznie na osobę, zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 5 zł.

Informujemy również, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach wprowadziła obowiązek selektywnej zbiórki odpadów przez wszystkich właścicieli nieruchomości.
W przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów, wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej będzie naliczana opłata podwyższona 44 zł/os.

DO-1 – deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami Miasto Oświęcim