Informujemy Państwa, że zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/441/20 podjętą przez Radę Miasta Oświęcim, od dnia 01.01.2021r. zmianie ulega opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosić będzie 25 zł/os/mc. Zniżka dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny 5 zł/mc na osobe posiadającą KDR.