Od 1 czerwca zmienią się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 25 kwietnia 2019 roku Rada Miejska w Bieruniu przegłosowała nowe stawki.
Wzrost stawek to konsekwencja wzrostu opłat środowiskowych za składowanie i magazynowanie odpadów, a także konieczność zrównoważenia kosztów utrzymania systemu gospodarowania odpadami.

Nieruchomości zamieszkałe:

16 zł od osoby/m-c (odpady segregowane),
10 zł od 5-tej osoby zamieszkującej nieruchomość/m-c 
(odpady segregowane),
32 zł od osoby/m-c (odpady niesegregowane).

Deklaracja do pobrania ze strony UM w Bieruniu https://www.bierun.pl/mieszkancy/skladanie-deklaracji