Informujemy, że zgodnie z decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie nr RET.070.247.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej PGW Wody Polskie w dniu 11.05.2018 r, począwszy od dnia 19.05.2020 r obowiązywać będą nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, na terenie Gminy Oświęcim stawka wynosić będzie 19,72 zł/m3 brutto.

Stawka za 1  m3 dostarczonej wody wynosić będzie 4,75 zł/m3 brutto.